Het innovatieve arbeidsconcept

Uniforce Group en ZZP Vooruit bundelen krachten op markt zelfstandige professionals

Uniforce Group en ZZP Vooruit gaan per 1 december gezamenlijk verder. Deze twee organisaties bieden opdrachtgevers de zekerheid dat zij voor de zelfstandige professionals die zij inhuren, door het UWV en de Belastingdienst niet als werkgever zullen worden beschouwd.

In de vaststellingsovereenkomsten (VSO) met UWV en Belastingdienst is dit vastgelegd. Zowel de opdrachtgever als de zelfstandige professional heeft hierdoor duidelijkheid over de aard van de arbeidsrelatie. Deze blijft een overeenkomst van opdracht, ook al is sprake van een gezagsrelatie. Opdrachtgevers zijn hierdoor gevrijwaard van afdracht van sociale zekerheidspremies en andere werkgeversverplichtingen.

De invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) leidt bij zelfstandige professionals tot een forse belangstelling voor deelname in de fiscaal goedgekeurde arbeidsconcepten van Uniforce Group en ZZP Vooruit. Om de kwaliteit van de diensten te waarborgen hebben deze organisaties besloten om zich met ingang van 1 december 2016 gezamenlijk op de markt voor zelfstandige professionals te richten.

Deze samenwerking zal verder gaan onder de naam Uniforce Professionals onder de voorwaarden van de VSO van Uniforce Group. Door de bundeling van krachten is Uniforce Professionals nog beter in staat te voldoen aan de eisen en wensen in de markt.

Uniforce Group en ZZP Vooruit zijn resp. in 2000 en 2003 opgericht, met het doel een stabiele arbeidsvorm te ontwikkelen waarin professionals vanuit een onafhankelijke, zelfstandige positie hun diensten aan de arbeidsmarkt kunnen aanbieden.

Gewerkt wordt vanuit een eigen besloten vennootschap, een Declarabele Uren BV (DUBV®). De zelfstandig professional is statutair directeur van de eigen DUBV. Door de opzet van het concept is de zelfstandig professional als directeur van zijn DUBV tevens werknemer, doordat een rechtsgeldige arbeidsovereenkomst wordt aangegaan.

Het zwaarwegende voordeel hiervan is dat een opdrachtgever aantoonbaar aan de geldende inlenersaansprakelijkheid kan voldoen en dus iedere opdracht aangegaan kan worden ongeacht duur of frequentie. Daarnaast kan de zelfstandig professional onder andere terugvallen op het socialezekerheidsstelsel.